© sanzaru 2024

Sales Force Automation (SFA)
Systemy automatyzacji sprzedaży
33%
Tyle czasu handlowiec przeznacza średnio na kontakt bezpośredni ze swoimi klientami. Automatyzacja jego działań zwiększa skuteczność sprzedażową, a tym samym wpływa na całokształt strategii przedsiębiorstwa. SFA rozbudowane o parametry wizualizacji: wykresy, metryki i alerty pozwalają lepiej zrozumieć zebrane dane i podjąć natychmiastową reakcję. Są akceleratorem energii sprzedażowej organizacji. Ogniwem, które zmienia oblicze pracy terenowej!
sanzaru od lat wspiera nowoczesne organizacje w skutecznym zarządzaniu siłami sprzedaży.

Electronic Data Interchange (EDI) & Business to Business (B2B)
Systemy wymiany danych
Redukcja błędów, makro oszczędności.
To hasła klucze dla EDI oraz obsługi transakcji biznesowych B2B – systemów automatycznego przepływu informacji pomiędzy organizacjami. Stanowią międzynarodowy złoty standard współczesnej wymiany handlowej oparty na dokumentach przesyłanych elektronicznie pomiędzy partnerami: bez papierowych faktur, rachunków i zamówień. Elektroniczne dokumenty można zintegrować z wieloma różnymi systemami IT, które służą do gromadzenia informacji, ich analizowania i zwiększania ich przejrzystości.
sanzaru od prawie dekady jest liderem w prowadzeniu wdrożeń EDI oraz systemów obsługi transakcji biznesowych B2B, które są preferowanym narzędziem do wymiany dokumentów sprzedażowych oraz informacji o klientach i produktach między przedsiębiorstwami, niezależnie od ich branży i wielkości.

Demand Signal Management (DSiM)
Systemy zarządzania sygnałami popytu
Inicjatywa po Twojej stronie!
Analiza sygnałów popytowych pozwala działać zanim pojawi się informacja z rynku o zapotrzebowaniu na produkt. Złożone analizy okresowej dynamiki sprzedaży pozwalają być o krok przed rynkiem. Integracja systemów DSiM wspiera optymalizację dostaw niwelując nadwyżki i niedobory produktów.
sanzaru wspiera wdrożenia systemów klasy DSiM, które dostarczają producentowi impulsów rynkowych, przyczyniając się do budowania skutecznej strategii sprzedażowej.

Vendor Managed Inventory (VMI)
Zarządzanie wielkością i cyklem dostaw
Ramię w ramię: dostawca i jego klient.
VMI to model współpracy w ramach łańcucha dostaw zacieśniający kooperację pomiędzy producentem, a jego klientami bezpośrednimi, w której to właśnie dostawca przy wsparciu nowoczesnych rozwiązań przejmuje odpowiedzialność za zarządzaniem zapasami swoich produktów z uwzględnieniem umownych parametrów współpracy, jak cykle dostaw, minima logistyczne oraz wielkość zapasu min i max. VMI to płynna odpowiedź producenta na zmieniające się otoczenie biznesowe, dzięki któremu dynamika sprzedaży zostaje zachowana.
VMI nazywany jest sposobem na nieprzewidywalnych klientów.

Distributed Ledger Technology (DLT)
Rozproszony rejestr bloków
Jej wysokość rzetelność!
Rewolucja ukryta w rozproszonym rejestrze bloków daje nową płaszczyznę wymiany informacji pomiędzy kontrahentami. Weryfikacja transakcji, historii zakupowych, danych firmowych to tylko kilka z aspektów rozproszonego rejestru bloków. DLT to nowa jakość w relacjach sprzedażowych B2B, dająca stały dostęp do rzeczywistych danych na temat współpracy.
Rozproszony rejestr bloków jest doskonałą bazą dla wielowątkowych strategii sprzedażowych omnichannel, gwarantujących sprawdzone, niezależne i niezmienne dane.

Machine Learning (ML) & Artificial Intelligence (AI)
Sztuczna inteligencja w sprzedaży
Uczenie maszynowe czas zacząć!
Sztuczna inteligencja w e-commerce, a także zasilająca inhouse'owy dział analiz to dźwignia skutecznej sprzedaży. Możliwości, jakie daje dziś AI, pozwalają na “uczenie się” danych, które analizują. Tak zdobytą wiedzę zamieniają na nowatorskie rozwiązania, zwiększoną sprzedaż, a także przewagę konkurencyjną firmy. Pomagają też przewidywać trendy, podejmować odpowiednie decyzje, a także rozszerzać ofertę dopasowaną do potrzeb konkretnego klienta.
sanzaru wspiera wdrożenia pionierskich systemów Machine Learning, analizujących obszerne wolumeny danych popytowych i sprzedażowych, które przyspieszają procesy uczenia i wyciągania wniosków, a tym samym zwiększają możliwości predykcyjne, wpływając na planowanie sprzedaży.