© sanzaru 2024

Szlak Subashiri
Etap Audytu i Analizy
Kluczem do zastosowania właściwej terapii jest zawsze odpowiednia diagnoza. Ponieważ świadomie wybieramy podejście holistyczne, proponujemy zacząć jej stawianie od dwóch synergicznych etapów: audytu i analizy. Po nich przyjdzie kolej na diagnozę, rekomendacje zmian oraz ich implementację.
Szlak Subashiri z sanzaru odzwierciedla
holistyczne podejście
w jakim pracujemy nad modelami organizacji naszych klientów. Pomagamy w usystematyzowaniu całości kanwy, bez której trudno zbudować jej efektywny model biznesowy, focus czy też role i odpowiedzialności poszczególnych stanowisk. Uzupełniamy brakujące ogniwa, aby swego rodzaju maszyna, którą tworzymy, dysponowała całością komponentów umożliwiających jej perfekcyjną pracę. Zaczynamy więc od wypracowania lub zaktualizowania wizji i misji danej organizacji, stanowiące rodzaj fundamentu, na którym sadowimy strategię biznesową wraz z jej egzekucją i modelem organizacyjnym.
Pełne zrozumienie
Jest kilka zasadniczych rodzajów audytu organizacji. Zawsze staramy się dobrać taki, aby był jak najbardziej dopasowany do specyficznego środowiska i jego potrzeb. Wbrew pozorom niewiele organizacji można audytować względem wzorca. Zwykle jest wręcz przeciwnie – nawet w usystematyzowanych korporacjach większość modeli organizacyjnych w poszczególnych krajach się różni, gdyż zostały one stworzone w oparciu o wspólną bazę, ale różne modele rynkowe oraz egzekucyjne. Dobry audyt polega na doskonałym zrozumieniu JAK dotychczas działała dana organizacja, co nią rzeczywiście kierowało, na co reagowali ludzie w niej pracujący. Rolą doradcy jest błyskawiczna i pełna asymilacja w kulturze biznesowej klienta, umożliwiająca "patrzenie na biznes poprzez takie same okulary", jak badana organizacja.
W tym momencie pojawiają się kluczowe pytania:
  • co robimy dobrze?
  • co robimy źle?
  • co pomijamy?
  • jak to mierzymy?
A my, jako tzw. "zewnętrzne oko", służymy skalami porównawczymi i wsparciem przy stawianiu finalnej diagnozy.

Szlak Subashiri
Etap Diagnozy
Holistyczna diagnoza obszarów organizacji wymagających zmian
Wszystko zależy od oczekiwań naszych klientów, ale zawsze staramy się postrzegać aspekt zmiany organizacyjnej całościowo, a nie tylko w sferze "twardej", np. poprzez zbudowanie odpowiedniego modelu zarządzania celami, wynikającymi wprost z realizowanej strategii. Wręcz przeciwnie - często okazuje się, że decydującymi problemami do rozwiązania są tzw. bariery systemowe danej organizacji lub też bariery ludzkie. Wtedy nasze diagnozy bez wahania sięgają znacznie głębiej.
Prawdziwe bariery
Posiadamy w swoim portfolio doświadczeń projekty, w których w miarę postępów prac, następowała duża zmiana optyki klienta na cel projektu i zamiast reorganizacji samego modelu, kluczowymi wyzwaniami stawały się np. odpowiedni dobór kompetencji funkcjonalnych oraz osobistych, dedykowanych poszczególnym stanowiskom, czy też odpowiedni nacisk na regularne szkolenia i weryfikację poziomu nabywanych umiejętności.

Szlak Subashiri
Etap Rekomendacji
Mierzalność zmian
Na tym etapie holistycznego podejścia do transformacji organizacji, podsumowujemy w jedną, spójną całość naszą aktualną, realną i mierzalną strategię biznesową, gdyż w niej właśnie organizacja musi być zakotwiczona. Jeżeli mówimy o podstawie mierzalności, to zwykle staramy się rekomendować naszym klientom pracę w modelu OGSM, który właściwie prowadzony, zapewnia nie tylko tzw. "executive summary", ale również odpowiedniej jakości "tracking" niezbędnych zmian. OGSM w przejrzysty sposób określa kluczowe cele i priorytety dla biznesu, co z kolei pozwala zdefiniować kształt, model oraz strukturę organizacji.
Model dopasowany do rzeczywistych oczekiwań
Różne modele organizacyjne sprawdzają się w odmiennych biznesach, a kluczem do właściwego układu jest zachowanie odpowiedniego balansu między zwyczajowym układem wertykalnym (funkcjonalnym) a horyzontalnym (projektowym), na podstawie którego można stworzyć właściwą strukturę macierzową. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż naturalna silosowość, będąca pochodną struktur wertykalnych, jest jedną z kluczowych barier systemowych. Tutaj właśnie rolą doradcy jest pomoc, aby te schematy przełamywać.

Szlak Subashiri
Etap Implementacji
Sól ziemi czarnej
Strategia a egzekucja, cele a rezultaty. Jak tym produktywnie zarządzić? To nieodłączne pytanie wszystkich interesariuszy, którzy odpowiadają za efektywną transformację swojej organizacji.
Zrównoważona karta wyników
W tym obszarze rekomendujemy systematyczną pracę z instrumentem, jakim jest zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard), będącym egzekucyjnym rozwinięciem modelu kluczowych celów OGSM. Każda organizacja jest holistyczna i aby właściwie funkcjonowała, dostarczając oczekiwanych rezultatów, musi być całościowo zarządzana - niezależnie, czy liczy 10 czy 1000 osób.
Przykładowe obszary ujmowane w arkuszu zrównoważonej karty wyników:
  • wyniki,
  • koszty,
  • produktywność,
  • kompetencje,
  • zaangażowanie,
  • relacje.

Efektywna transformacja organizacyjna to proces.
Długi proces, wymagający wytrwałości, czasem wsparcia, którego jeżeli będziesz potrzebować, otrzymasz od nas! Zostaniemy z Tobą tak długo, jak postanowisz.